Výsledky vyhľadávania pre Staro rek

AESOP staroveký grék
ACHAJ Starogrék
ACHÁJEC príslušník starogréckeho kmeňa, starý Grék
AIOL príslušník starogréckeho kmeňa, Starogrék
AON starogrék, po česky
DANAJ príslušník starogréckeho kmeňa v Argu, starogrék
DÓR príslušník starogréckeho kmeňa, Sparťan, Starogrék
HELÉN staroveký Grék, starý obyvateľ starej Helady (kniž.)
KONZAL český prekladateľ najmä liturgických textov, paleoslovenista špecializovaný na staroslovienčinu (Václav, *1931)
KVESTOR vedúci kancelárie rektorátu vysokej školy, v starovekom Ríme správca štátnej pokladne, hodnosť v talianskej polícii