Výsledky vyhľadávania pre Starogrécky filozof a recnik

ALKIDAMAS starogrécky filozof a rečník (Alkidamas z Elaie, 1. pol. 4. stor. pred Kr.)
LUKIANOS starogrécky rečník, filozof a spisovateľ (Lukianos zo Samosaty, okolo 125-180)