Výsledky vyhľadávania pre Starogrecke filozofi

ARISTOTELIZMUS filozofický smer podľa učenia starogréckeho filozofa Aristotela
ENERGEIA v starogréckej filozofii výraz pre hybnosť, činnosť, uskutočnenie
KALÁM moslimská vierouka vychádzajúca zo starogréckej filozofie, podľa ktorej človek má síce predurčený osud, ale je zodpovedný za svoje činy
LOGOS v starogréckej filozofii mnohoznačný pojem: vesmírny poriadok duchom postihnuteľný zmysel sveta