Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Starostlivosť

AKRÍBIA vedecká presnosť, dôkladnosť, starostlivosť, pozornosť, svedomitosť
AKURÁTNOSŤ presnosť precíznosť, starostlivosť
BEZPRÍZORNÝ bez domova, túľavý, žijúci na ulici, opustený, zanedbaný, bez dozoru, bez rodičovskej starostlivosti, bez strechy nad hlavou
BEZPRÍZORNÝ bez dozoru, bez rodičovskej starostlivosti
CARE starostlivosť, po anglicky
DBAŤ starať sa, dávať si záležať, venovať starostlivosť, brať do úvahy, brať ohľad, všímať si
HEED starostlivosť, po anglicky
HOME CARE domáca starostlivosť domáca opatera
HUMANIZMUS ľudskosť, starostlivosť o blaho človeka, európsky umelecko-vedecký smer v 15. a 16. storočí, opierajúci sa o antickú kultúru
CHOV starostlivosť o zvieratá