Výsledky vyhľadávania pre Staroveká nádoba dvojuchá

AMFORA dvojuchá staroveká nádoba vajcovitého tvaru, grécka hlinená nádoba
AMFORA dvojuchá staroveká nádoba vajcovitého tvaru, jednotka objemu v antickom Ríme