Výsledky vyhľadávania pre Starovekého kmena

GÓT príslušník starovekého kmeňa
LEVAK príslušník starovekého kmeňa v Galii
SKÝT člen starého národa, príslušník starovekého pastierského kmeňa