Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Stary gr

ABAKUS abeceda v starom Egypte, u starých Rimanov ozdobný stolík, graficky znázornený vzťah dvoch alebo viacerých funkcií
ACHÁJEC príslušník starogréckeho kmeňa, starý Grék
ACHILLES starý grécky bojovník - bol zranený na členku - achillova päta
ANTIKVARIÁT predajňa použitých kníh a hudobnín, starých grafík a pod.
BARBAR necivilizovaný človek, nevzdelanec, hrubián, násilník, u starých Rimanov a Grékov označenie cudzinca
BARBAR u starých Rimanov a Grékov označenie cudzinca
EFOR starý grécky mestský úradník (hist.)
HELÉN staroveký Grék, starý obyvateľ starej Helady (kniž.)
HÉROS poloboh u starých Grékov
HÉROS pooloboh starých grékov