Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Stary i

ABAKUS abeceda v starom Egypte, u starých Rimanov ozdobný stolík, graficky znázornený vzťah dvoch alebo viacerých funkcií
ABREVIATÚRA tvorenie slov skracovaním, skracovanie častých slov v starých rukopisoch a tlačiach
AGNON izraelský spisovateľ pôvodom z Haliče, čerpal zo starých hebrejských tradícií , laureát Nobelovej ceny (Šmuel Josef, 1888-1970)
ACHÁJEC príslušník starogréckeho kmeňa, starý Grék
ACHILLES starý grécky bojovník - bol zranený na členku - achillova päta
ALBIÓN starý názov Anglicka, básnický výraz pre Anglicko
ALTUN starý turecký peniaz, turecká zlatá minca (hist.)
AMBONA vyvýšené miesto, rečnícka tribúna v starých kresťanských chrámoch
AMIEL otec biblickej postavy Betsabe - manželky kráľa Dávida a starý otec kráľa Šalamúna, i Eliam
ANCIEN RÉGIME absolutistický vládny systém vo Francúzsku pred revolúciou v roku 1789, označenie pre európske zriadenie v 17. a 18. storočí, starý, prežitý spoločenský poriadok vo všeobecnosti