Výsledky vyhľadávania pre Stat hlavu

PER CAPITA na hlavu, spravidla štatistický alebo ekonomický ukazovateľ vzťahujúci sa na jednotlivca