Výsledky vyhľadávania pre Stav

A - LINEA nový odsek, nový odstavec
A DATO od udaného dňa (kniž.), odo dňa vydania alebo vystavenia, napr. účtu
A LINEA nový odsek v knihe, odstavec
AANALA prístav v Turecku
AAPA American Association of Port Authorities, Americké združenie prístavných úradov (angl.skr.)
AARHUS dánsky prístav
ABASON Ernest, rumunský matematik a stavebný inžinier (6. 1. 1897 – ?. ?. 1943)
ABATE zastaviť, po anglicky
ABATIŠA matka predstavená
ABATIŠA predstavená opátstva