Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Stav mysle

ALEURONÁT pšeničný lepok v sušenom stave, používa sa v potravinárskom priemysle
BAMBUS tropická tráva so zdrevnatenými steblami, používaná v stavebníctve a v priemysle
MATRÓNA staršia úctyhodná žena, v pejoratívnom zmysle žena silnejšej postavy, často s prehnane vznešeným chovaním
MENTALITA duševný stav, spôsob myslenia a chápania, názor
MENTOR vychovávateľ, poradca, ten, kto karhá a poúča, mravokárca, v pejoratívnom zmysle človek, ktorý ustavične len karhá a poúča, druh vrúbľov ovocných stromov
METODICKÝ sústavný, konaný podľa určitej metódy, premyslený, účelný
NÁLADA stav mysle
NIVELETA myslená čiara (stav.)
SYSTÉM jednotne upravený celok, usporiadaná sústava myšlienok a pod. premyslený, usporiadaný postup, organizácia, dej, vývoj, systém, spôsob usporiadania vecí, myšlienok a pod.
TABULA RASA uhladená, vymazaná, nepopísaná doska, nepopísaný list, bezskúsenostný stav po narodení, prvotný stav mysle bez dojmov a predstáv