Výsledky vyhľadávania pre Stavovské

GRÉMIUM stavovské spoločenstvo
GRÉMIUM stavovské spoločenstvo, správny zbor niektorých ústavov a inštitúcií, výbor
KORPORATIVIZMUS talianský variant fašistickej ideológie, tzv. Korporatívneho, čiže stavovského štátu
KORTESY pôvodne španielske stavovské zhromaždenia, neskôr označenie španielskeho a portugalského parlamentu
ORDO stavovské právo (kniž.)