Výsledky vyhľadávania pre Stelesneni

ALAR perzské stelesnenie ohňa
ATAR perzské stelesnenie ohňa
AVATAR Stelesnenie angl.
AVATAR stelesnenie, po anglicky
MATERIALIZÁCIA stelesnenie zhmotnenie, uskutočnenie zámeru
ORANS stelesnenie modlitby, modliaca sa postava, symbol zbožnosti (výtv.)
ORANS zobrazenie, stelesnenie modlitby
ORANT stelesnenie modlitby
PANENTEIZMUS názor na svet ako stelesnenie boha
PEKELNÍK .čert2. p.zločinec čert nadprirodzená bytosť ako stelesnenie zla, diabol (opak anjel), preobliecť sa za čerta, pokušenie diabla, satan, satanáš, pekelný satanáš