Výsledky vyhľadávania pre Stenovy výcnelok

SOKEL spodná časť steny, stenový výčnelok
SOKEL stenový výčnelok, podstavec