Výsledky vyhľadávania pre Steny rys

KRUSTA chrasta, vrstva zaschnutej krvi, v chémii zhluk kryštálov na povrchu kvapaliny, v geológii pevná kôra na povrchu vápnitých pôd v teplých pustinách, obklad steny z rôznych materiálov, skorodovaná vrstva na kamenných plastikách
PERSONALIZOVANÝ zosobnený, zľudštený, s ľudskými rysmi a vlastnosťami