Výsledky vyhľadávania pre Stlač

AKVALUNG potápačský dýchací prístroj na stlačený vzduch
BOMBA náboj s trhavou náložou, kovová nádoba na stlačené plyny, oválna sopečná vyvrenina, šokujúca správa, prudko vykopnutá alebo hodená lopta
CNG compressed natural gas (skr.), stlačený zemný plyn (angl.skr.)
DEPRESIA stlačenie, priehlbina, ochabnutosť, znížená aktivita, pohľad dole (med.)
DIGITÁLNY patriaci k prstu robený prstom napr. stlačenie prstom
DLAV stláčaj
DLÁVIŤ stláčať
DUSIL stláčal
HÚŽVAŤ krčiť, stláčať
KLIPSŇA ozdobná stláčacia náušnica alebo spona s pružinovou príchytkou, pružná závesná príchytka ceruziek a pier, úchytka na upevnenie nohy v pedále bicykla