Výsledky vyhľadávania pre Stlacanie

KOMPRESIA tlak, stláčanie látok, zhusťovanie, zmenšovanie objemu, zväčšovanie tlaku
KOMPRESOR stroj na stláčanie plynov
LIS stroj, nástroj na lisovanie, preš, tlakostroj, stroj na stláčanie