Výsledky vyhľadávania pre Stlpova chodba

AMBIT otvorená stĺpová chodba (archit.)
AMBIT stĺpová chodba vedúca dookola
GALÉRIA stĺpová chodba
KOLONÁDA stĺpová krytá chodba so stĺporadím
LODŽIA otvorená stĺpová chodba, krytý balkón nevyčnievajúci z priečelia domu
OCHODZA stĺpová chodba, ambit