Výsledky vyhľadávania pre Stlpova sien

AULA slávnostná sieň, stĺpová sieň (archit.)
AULA vnútorné nádvorie domu v antickom Grécku, stĺpová sieň, slávnostná sieň, napr. na univerzite, kde sa uskutočňujú slávnostné zhromaždenia, stredná loď starokresťanskej baziliky
HYPOSTYLOS stĺpová sieň
PORTIKUS stĺporadie, spravidla pred vchodom do budovy, stĺpová predsieň, kryté stĺporadie
STOA otvorená stĺpová hala, stĺpová sieň, kolonáda (archit.)
STOA starogrécka stĺpová sieň
STOA stĺpová sieň v architektúre