Výsledky vyhľadávania pre Stok zn

ABIT značka počítačových súčiastok
AKASA značka PC súčiastok
AKCES knižný prírastok, prírastok kníh (odb.)
AKCESIA prístup k už uzavretej zmluve, prírastok knižnice, pripojenie územia
AKVIZÍCIA prírastok, získaná vec, nábor, získanie nových kníh pre knižnicu
APLIKATÚRA označenie polohy prstov pri hre na hudobné nástroje, prstoklad
ARISTOKRAT príslušník aristokracie, šľachtic, v prenesenom význame človek so vznešeným chovaním
ARISTOKRATICKÝ týkajúci sa aristokracie, šľachtický, vznešený, jemný, uhľadených spôsobov
ATRIBÚT prívlastok, príznačná vlastnosť, príznak (kniž.), podstatný znak predmetu, vetný člen rozvíjajúci podstatné meno a bližšie určujúci jeho význam, prívlastok, symbolický predmet určujúci obraz alebo sochu
CEDUĽA potvrdenie, lístok so správou alebo oznámením, výveska, plagát, starší názov bankovky