Výsledky vyhľadávania pre Stonať expr

ACHKAŤ vzdychať, stonať (expr.)
ACHKÁTE vzdycháte, stonáte (expr.)
AUKAŤ stonať (expr.)
HEKAŤ stonať (expr.)