Výsledky vyhľadávania pre Strčiť

ODSOTIŤ odstrčiť
PONORIŤ vložiť, strčiť do istého prostredia
POSOTIŤ zľahka postrčiť, vystrčiť
POSUNÚŤ postrčiť
SOTIŤ odstrčiť
SOTIŤ prudko postrčiť
SOTIŤ strčiť
STRČIT strčiť, po česky
VLOŽIŤ vopchať, vstrčiť