Výsledky vyhľadávania pre Strasit hovor

ODRADIŤ odvrátiť od úmyslu, odhovoriť, odstrašiť