Výsledky vyhľadávania pre Stredový

CENTRICKÝ stredový, smerujúci do stredu
MEDIÁLNY stredný, stredový, tiahnuci ku stredu, týkajúci sa médií (televízia, rozhlas, tlač a pod.)
RADIÁLNY lúčovitý, lúčový, stredový, idúci v smere polomeru