Výsledky vyhľadávania pre Stretavat

KOLIDOVAŤ zrážať sa, krížiť sa, stretávať sa, časovo spadať do jedného obdobia, časovo si prekážať
STÝKAŤ byť v styku, stretávať sa