Výsledky vyhľadávania pre Stric

ADD Air Defense District
ADD Assistant District Director
AMA lovkyňa perál, japonská lovkyňa perlorodiek, ustríc, japonská potápačka
ANDRÁŠ slovenský geochemik, dlhoročný pracovník Geologického ústavu SAV, od roku 2003 vedúci pracoviska Geologického ústavu SAV v Banskej Bystrici (Peter, *1953)
ANTOL starší názov obce Svätý Anton pri Banskej Bystrici
AUSTER ustrica, po nemecky
BADEN obec pri Banskej Bystrici
BADÍN obec v okrese Banská Bystrica
BADÍN slovenská obec v okrese Banská Bystrica
BALÁŽ slovenský rímskokatolícky banskobystrický diecézny biskup (Rudolf, *1940)