Výsledky vyhľadávania pre Stric

ADD Air Defense District
ADD Assistant District Director
AMA lovkyňa perál, japonská lovkyňa perlorodiek, ustríc, japonská potápačka
ANDRÁŠ slovenský geochemik, dlhoročný pracovník Geologického ústavu SAV, od roku 2003 vedúci pracoviska Geologického ústavu SAV v Banskej Bystrici (Peter, *1953)
ANTOL starší názov obce Svätý Anton pri Banskej Bystrici
AUSTER ustrica, po nemecky
BADEN obec pri Banskej Bystrici
BADÍN obec v okrese Banská Bystrica
BADÍN slovenská obec v okrese Banská Bystrica
BALÁŽ slovenský rímskokatolícky banskobystrický diecézny biskup (Rudolf, *1940)
BALÁŽE slovenská obec v okrese Banská Bystrica
BANSKÝ POTOK slovenský potok v okrese Banská Bystrica
BANSKÝPOTOK slovenský potok v okrese Banská Bystrica
BARDY slovenský astronóm - amatér, ktorý sa zaslúžil o rozvoj astronómie v Považskej Bystrici a okolí (Juraj, *1919)
BB EČV Banskej Bystrice
BB EČV okresu Banská Bystrica
BBB Brána do Banskej Bystrice (skr.)
BC EČV Banskej Bystrice
BC EČV okresu Banská Bystrica
BODINÁ slovenská obec v okrese Považská Bystrica
BROŽ Robert (*1939 Čelákovice pri Prahe, ČR - 23. 11. 2011 B. Bystrica, SR), grafický dizajnér a typograf
BRUSNO slovenská obec v okrese Banská Bystrica
BRVNIŠTE slovenská obec v okrese Považská Bystrica
BYSTRICA slovenská rieka v okrese Banská Bystrica
ČELKOVA LEHOTA slovenská obec v okrese Považská Bystrica