Výsledky vyhľadávania pre Striebro značka

ARGENTUM striebro, značka Ag
ARZÉN chemický prvok, krehký striebrosivý kov, ktorého zlúčeniny sú prudko jedovaté, značka As
KADMIUM striebrolesklý kov, kovový prvok, značka Cd
TELÚR chemický prvok, striebrobiela krehká látka polokovového charakteru, značka Te
YTTERBIUM striebrobiely kovový prvok zo skupiny vzácnych zemín, značka Yb