Výsledky vyhľadávania pre Striehnu

PASÚ striehnu (expr.)
POČKAŤ vystriehnuť
USTRÁŽIŤ ustriehnuť