Výsledky vyhľadávania pre Strpnutie šije lekarsky

TETAN strnutie šije, chorobné stŕpnutie šije, tetanus (lek.)
TETANUS stŕpnutie šije (lek.)