Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Stupeň vývoja

HOMO HABILIS najstarší stupeň vývoja človeka
HOMOHABILIS najstarší stupeň vývoja človeka
INSTAR vzrastový stupeň larvy, vývoja hmyzu, vzrastový stupeň vývojového štádia hmyzu
KLIMAX obdobie zániku pohlavnej činnosti ženského organizmu, klimaktérium, prechod, vrcholné štádium vývoja vegetácie v príslušnej biocenóze, najvyšší stupeň niečoho
ŠTÁDIUM stupeň vývoja, časový úsek, obdobie