Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Sturov

DOHNÁNY slovenský spisovateľ (básnik), redaktor, polyglot, historik, účastník dobrovoľníckych výprav, štúrovec (Mikuláš, 1824-1852)
HODŽA slovenský spisovateľ (básnik) Štúrovej generácie, národný buditeľ, evanjelický kňaz a jazykovedec (Michal Miloslav, 1811-1870)
HODŽA spisovateľ Štúrovej generácie
KOKOT bývalá osada a hrad v dnešnom Štúrove
LÁBIK slovenský výtvarník zo Štúrova (Ján)
OBID časť Štúrova
TOMÁŠIK slovenský spis. štúrovskej generácie
TOMÁŠIK slovenský spisovateľ štúrovskej generácie, slovenský romantický prozaik a básnik (Samo, 1813-1887)