Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Su v zavislosti

GRAF súradnicové zobrazenie vývoja matematických a štatistických údajov, postupov a závislostí
HELIOGEOFYZIKA náuka o závislosti geofyzikálnych javov od slnečnej činnosti, súčasť geofyziky
SAPRÓBIA sústava triedenia vôd v prírode podľa osídlenia živými organizmami v závislosti na kvalite vody a stupni znečistenia