Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Subj

AFILÁCIA samostatný, ale pritom podriadený podnik či iný subjekt
ANAMNÉZA rozpomínanie, vyšetrenie tzv. predchorobia pacienta, súbor údajov o prekonaných ochoreniach pacienta, jeho rodičov a súrodencov, o subjektívnych ťažkostiach a sociálno-ekologických podmienkach života chorého, uvedomovanie si, rozpamätanie sa
ASIENTO zmluva medzi španielskou korunou a určitým subjektom obchodného práva
AUTOŠTYLIZÁCIA premietnutie autorovej predstavy do obrazného subjektu básne, stotožnenie sa so skutočnou alebo fiktívnou podobou
BEHAVIORIZMUS psychologická, ekonomická a sociologická teória študujúca chovanie subjektov podľa ich reakcií na stimuly, podľa vzťahov medzi podnetmi a reakciami
FERENCEI slovenský subjadrový fyzik (Jozef, *1951)
GARANT ručiteľ, za niečo zodpovedajúci, záruku poskytujúci subjekt
HOLDING právna forma subjektu (holdingová spoločnosť), ktorý svojim kapitálom ovláda a kontroluje iné firmy
KAPSOMÉRA subjednotka vírusu (biol.)
MEL jednotka subjektívnej výšky zvuku