Výsledky vyhľadávania pre Suc

ABD v mohamedánskych krajinách sluha a ctiteľ boha, neskôr súčasť arabských mien, moslimský sluha a ctiteľ Boha
ABIT značka počítačových súčiastok
ABOV súčasný maďarský región
ABSURDUM niečo nelogické, sporné, čo nemôže platiť súčasne
ACTUAL súčasný, po anglicky
ADÍCIA chemický pochod, pri ktorom sa spojením dvoch alebo viacerých molekúl vytvárajú väčšie celky, súhrn, súčet, zlučovanie
ADÍCIA súčet, sčítanie (mat.)
ADJUVANCIE súčasti lieku zosilujúce účinok vlastného liečiva
AFIXÁCIA tvorenie slov predponami alebo príponami, prípadne súčasne
AFIXÁCIA tvorenie slov predponou alebo príponou, prípadne súčasne
AGGIORNAMENTO otváranie sa katolíckej cirkvi súčasnej dobe
AGORA festival súčasnej hudby IRCAMu v Paríži
AGROFYZIKA náuka o pôde a ovzduší, súčasť fyziky
AKAROLÓGIA náuka o roztočoch, súčasť biológie
AKASA značka PC súčiastok
AKCELERÁTOR časť motorového vozidla, ktorou sa zrýchľuje činnosť motora, súčasť karburátora („plynový pedál“), urýchľovač, koeficient vyjadrujúci vplyv nárastu dopytu po tovare na rast dopytu po investíciach
AKINA meno psov (sučie meno)
AKTUALITA časová vec, novinka, najnovšia, súčasná udalosť, čerstvá správa
AKTUALIZMUS smer v prírodných vedách, ktorý predpokladá kvalitatívnu zhodu predvekých dejov s dejmi súčasnými
AKTUALIZOVAŤ urobiť niečo aktuálnym, priblížiť súčasnému stavu
AKTUÁLNY časový, súčasný, časovo naliehavý, práve prebiehajúci
ALANÍN súčasť bielkovín
ALIDÁDA otočná súčasť nivelačných prístrojov
ALIKVOTNÉ TÓNY vedľajšie tóny, ktoré znejú súčasne so základným tónom
ALIKVOTNÉTÓNY vedľajšie tóny ktoré znejú súčasne so základným tónom