Výsledky vyhľadávania pre Sud kraj

ASTROLÓGIA hľadanie vzťahov a súvislostí medzi postavením kozmických telies a prebiehajúcimi aj budúcimi dejmi na určitom mieste Zeme, názor, že hviezdy určujú osudy ľudí a krajín, majú vplyv na človeka
CORONER v anglosaských krajinách úradník vyšetrujúci prípady násilnej smrti, vydávajúci predbežný úsudok o jej príčine a páchateľovi
KVS Krajský vojenský súd (skr.)
SENÁT starorímska rada starších, v niektorých krajinách, napr. v Česku, druhá komora parlamentu, zbor sudcov
TALAN osud, po ukrajinsky
TUNKA sud na kapustu (kraj.)