Výsledky vyhľadávania pre Sulfát

ALUMEN sulfát hlinitodraselný
AMIDOL organická zlúčenina používaná ako vývojka, súčasť vývojky, značka vývojok, sulfát diaminofenolu
AVIROL sulfátovaný ester (chem.)
KERAMOHALIT vodnatý sulfát hlinitý nerast
KIESERIT vodnatý sulfát horečnatý, jednoklonný nerast
KOKIMBIT vodnatý sulfát železa, bezfarebný nerast
KORNELIT vodnatý sulfát železa nerast
LANARKIT kyslíkatý sulfát olova, jednoklonný nerast
LANGIT vodnatý a zásaditý sulfát medi, nerast
MASCAGNIT sulfát amónny nerast