Výsledky vyhľadávania pre Suradn x

ABSCISA súradnica x, os x, vodorovná z dvoch na seba kolmých súradníc