Výsledky vyhľadávania pre Surovo

BEŠTIALITA surovosť, zvieracie konanie
BRUTALITA brutálnosť, surovosť, hrubé násilie, hrubosť
BRUTÁLNE surovo
FAUL surovosť nedovolený zákrok
HYENIZMUS neúcta k mŕtvym, využívanie nešťastia iných, surovosť, bezcitnosť, beštialita
IMPASIBILITA necitlivosť, ľahostajnosť, nezúčastnenosť, chladnosť, bezcitnosť, surovosť (kniž.)
KRUDELITA surovosť krutosť
MLÁTIM surovo bijem (expr.)
MLÁTIM surovom bijem (expr.)
OTRLO surovo, bezcitne (kniž.)