Výsledky vyhľadávania pre Svedectvo

AKT neoverené písomné svedectvo o právnych konaniach (práv.)
TESTIMONIUM svedectvo svedecká výpoveď
VYPOVEDAL vydával svedectvo