Výsledky vyhľadávania pre Symetricky

ANTISYMETRICKÝ protisymetrický
ASYMETRICKÝ nesúmerný, nesymetrický
BIOTAR symetrický fotografický objektív
DAGOR dvojitý symetrický objektív
GRAVITÍNO supersymetrický partner gravitónu kvanta gravitačného poľa
HOMOTYPIA v biológii zhodnosť symetrických orgánov
HOMOTYPIA zhodnosť symetrických orgánov (biol.)
KUESTA asymetrický horský vrchol
KUESTA asymetrický horský vrchol alebo hrebeň, ktorého mierny svah tvorí vrstvová plocha a príkry svah čelo vrstvy
KUESTA asymetrický vrchol hory