Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre TMO

ABLÁCIA topenie meteorického telesa a strhávanie kvapôčiek z jeho povrchu v zemskej atmosfére (astr.)
ADVEKCIA prenos, premiestenie danej veličiny prúdením v atmosfére
ADVEKCIA prenos, premiestnenie veličiny prúdením v atmosfére
AE Atmospheric Explorer
AEROBIONT organizmus vyžadujúci atmosferický kyslík pre svoju existenciu, organizmus závislý od kyslíka, aerób
AEROLÓGIA náuka o fyzikálnych dejoch vo vyšších vrstvách atmosféry, najmä v troposfére
AEROLÓGIA veda o vyšších atmosférických vrstvách z fyzikálnych hľadísk
AERONÓMIA náuka o horných vrstvách astmosféry so silnou disociáciou a ionizáciou
AERONÓMIA náuka o horných vrstvách atmosféry so silnou disociáciou a ionizáciou
AEROPAUZA časť horných vrstiev atmosféry, kde nie je možné lietať