Výsledky vyhľadávania pre TV norma

AZEOTROPIA jav založený na tvorbe zmesi niekoľkých komponentov s určitým bodom varu, z ktorej nie je možné oddeliť zložku normálnou destiláciou
GUERNSEY kráľovská dependencia Spojeného kráľovstva v Normanských ostrovoch
JERSEY štát a kráľovská dependencia Spojeného kráľovstva v Normanských ostrovoch
NM norma množstva (skr.)
NORMOCYT červená krvinka normálnej veľkosti a s normálnym množstvom farbiva
PESAR antikoncepčná membrána v tvare klobúčika, nasadzuje sa na kŕčok maternice, pošvová vložka na udržanie normálnej polohy maternice
VALGÓZNY uchyľujúci sa od normálnej priamej polohy dovnútra, vbočený, ohnutý do tvaru písmena x