Výsledky vyhľadávania pre TV snímka

KORONÁLNY LÚČ dlhý, tenký, radiálne orientovaný útvar, viditeľný na snímkach koróny získaných pri úplnom zatmení Slnka
KORONÁLNYLÚČ dlhý tenký radiálne orientovaný útvar viditeľný na snímkach koróny získaných pri úplnom zatmení Slnka
RÖNTGEN snímka vytvorená pomocou röntgenového žiarenia
ŠOT filmový záber, krátka tv snímka