Výsledky vyhľadávania pre TVOR

AAS zdochlina, potvora, po nemecky
ABRAZNÝ utvorený abráziou
ABREVIATÚRA tvorenie slov skracovaním, skr.
ABREVIATÚRA tvorenie slov skracovaním, skracovanie častých slov v starých rukopisoch a tlačiach
ACETÁL zlúčenina vytvorená reakciou aldehydu a alkoholu
ACRE aker, anglická a severoamerická plošná jednotka = 4 047 štvorcových metrov
ADAMS americký románopisec, historik, esejista a tvorca viacerých životopisných diel (Henry, 1838-1918)
ADÍCIA pripájanie prípony k slovotvornému základu pri tvorení slova (jaz.)
ADITUS vchod, otvor (lek., med.)
ADÓNSKY tvorený daktylmi a trochejmi (adónsky verš)