Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Ta latinsky

AKVAVIT z latinského slova aqua vitae, voda života, po latinsky, živá voda, liehovina
ALINEA nový odsek, odstavec, (aj latinsky)
APOLLO latinský názov starogréckeho, etruského a starorímskeho boha (Apollón)
ARGENTUM latinský názov chemického prvku striebro, Ag, objaveného v staroveku
ARSENCIUM latinský názov chemického prvku arzén, As, objaveného v staroveku
ASTATIUM astát, po latinsky
ASTATIUM latinský názov prvku astát, At, objaveného v roku 1940
AUREA zlatá, po latinsky
AURUM latinský názov chemického prvku zlato, Au, objaveného v staroveku, ušľachtilý kov
AVES vtáky, po latinsky