Výsledky vyhľadávania pre Tajoms

ARCANA tajomstvo, po anglicky
ARCANUM tajomstvo, po anglicky
ARKÁNUM tajomný liek, tajomstvo
ARKÁNUM tajomstvo
ENIGMA tajomstvo (kniž.)
HÁDANKA hlavolam, problém, tajomstvo, záhada
HLAVOLAM hádanka, problém, tajomstvo
INDISKRÉCIA nezachovanie mlčanlivosti, porušenie dôvernosti alebo tajomstva, netaktnosť, vtieravosť, nešetrnosť, dotieravosť
INDISKRÉTNOSŤ porušenie dôvernosti, nedostatok mlčanlivosti o zverenej veci alebo tajomstve, porušenie tajomstva
INICIÁCIA zahájenie chemickej reakcie, vyvolanie, podnet, uvedenie do tajomstva, zasvätenie, u primitívnych národov obrad prijímania chlapcov medzi dospelých mužov