Výsledky vyhľadávania pre Takt v hudbe

ARSIS prvý takt v hudbe
METRIKA náuka o rytmických formách básnického jazyka, v matematike pojem z teórie metrických priestorov, v hudbe náuka o rôznych druhoch taktu a ich funkciách
MISURATO v hudbe: v takte