Výsledky vyhľadávania pre Tar nástroj

ARPA starý hudobný nástroj, harfa (zast.)
ASÓR starohebrejský nástroj podobný harfe
AULOS starogrécky dvojjazýčkový dychový hudobný nástroj
BANDORA nástroj podobný citare, citarový strunový nástroj
BASET starý strunový nástroj
BORIDLO staroveký nástroj na borenie
BRAČ brnkací hudobný nástroj, druh staršej violy
BRAČE staršie hudobné nástroje
CITOL starší cirkevný hudobný nástroj (strunový)
CRUTH hudobný nástroj, starokeltský, sláčikový