Výsledky vyhľadávania pre Tarifa

JT jednotná tarifa (skr.)
POPLATOK colná tarifa daň
RATING stanovenie sadzieb alebo dávok tarifa bodové hodnotenie rizík medzinár. ustálená klasifikácia miery dôveryhodnosti
RATING stanovenie sadzieb alebo dávok, tarifa
SADZBA sadzobník, tarifa
SADZOBNÍK sadzba, tarifa
TARIF tarifa, po nemecky