Výsledky vyhľadávania pre Tat nacelnik

ATABEG tatársky náčelník, aj ATABEK
ATABEK tatársky náčelník
NOSKO slovenský dôstojník podieľajúci sa podstatnou mierou na príprave Slovenského národného povstania, náčelník štábu povstaleckej armády (Július, 1907-1986)
TÁBOR vojenský pseudonym generála Stanisława Tatara, náčelníka štábu poľskej Krajinskej armády